Strażacy z powiatu ryckiego wspierani przez grupę ratownictwa chemicznego z Lublina przez kilka godzin prowadzili działania na terenie posesji w miejscowości Starym Bazanów.

Działania prowadzone były związku ze zgłoszeniem,  że w naczepie i garażu na jednej z posesji składowane są pojemniki beczki z nieznaną substancją.  

W wyniku rozpoznania stwierdzono, że pojemniki, w których składowane są niezidentyfikowane substancje są szczelne. W celu podjęcia próby identyfikacji substancji oraz pobrania próbek na potrzeby prowadzenia działań dochodzeniowo – śledczych został zadysponowany zastęp SGRChem EKO “Lublin – 1”. Wykonane badania wykazało obojętny odczyn oraz stwierdzono, że nie stwarza bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia i życia – informuje komenda PSP w Rykach.

Strażacy w obecności pracowników WIOŚ pobrali próbki do dalszych badań. Dodatkowo zebrali za pomocą mat sorpcyjnych oraz sorbentu prawdopodobnie substancję ropopochodną z pobliskiego cieku.

Foto. KP PSP Ryki

o autorze

Redakcja/Łukasz