3 stycznia był historycznym dniem dla OSP Poświętne i całej gminy, bowiem po raz pierwszy w naszej 93-letniej historii, jednostka będzie miała do dyspozycji fabrycznie nowy wóz strażacki.

Jest to średni samochód ratowniczo – gaśniczy marki MAN zabudowany przez kielecką firmę PS Stolarczyk. Zastąpi on wysłużonego Lublina GLBM-Rt 0,4/0,7.

Samochód został zakupiony dzięki wielkim staraniom naszego wójta Michała Franasa. Pieniądze pozyskane na zakup wozu:
400 tys. zł – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
200 tys. zł – Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, 250 tys. zł. – Urząd Gminy Poświętne, 10 tys. zł – wkład własny OSP Poświętne.

MAN jest samochodem kategorii 3 – terenowej z napędem 4×4. Wyposażony jest w linię szybkiego natarcia długości 60 metrów, autopompę o wydajności 250 l/min przy ciśnieniu 40 bar, maszt oświetleniowy, sprzęt łączności radiowej, wyciągarkę elektryczną.

Serdecznie dziękujemy Wójtowi Michałowi za tak wielkie starania, dzięki którym mamy tak piękną bestię. Tak jak obiecał tak i zrobił. Dziękujemy całej radzie Gminy Poświętne tej wcześniejszej jak i tej obecnej, za zaangażowanie w kupno wozu. Podziękowania należą się także, wszystkim darczyńcom, którzy przelali na nasze konto odpowiednie kwoty pieniężne.
DZIĘKUJEMY!!!

Materiał OSP Poświętne

o autorze

Redakcja