Każdego roku 11 lutego jest dniem poświęconym zwiększaniu społecznej świadomości na temat Europejskiego Numeru Alarmowego 112.

112 to jednolity ogólnoeuropejski numer alarmowy używany w sieci telefonów stacjonarnych w Unii Europejskiej, jak również w sieci telefonów komórkowych na całym świecie. Został wprowadzony w 1991 r. a następnie uregulowany dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/22/WE z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie usługi powszechnej i praw użytkowników odnoszących się do sieci i usług łączności elektronicznej, w skrócie – dyrektywą o usłudze powszechnej.

Operator numeru 112 przyjmuje zgłoszenie o zdarzeniu, w którym zaistniało zagrożenie zdrowia, życia, mienia, środowiska lub bezpieczeństwa i przekazuje je bezpośrednio do służby ratowniczej, której natychmiastowa pomoc jest niezbędna tj.: Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Wybranie numeru 112 nie wymaga odblokowania klawiatury telefonu komórkowego. Ponadto, w niektórych państwach numer 112 można wybrać w telefonie bez karty SIM.

Według informacji podanych przez MSWiA w 2020 r. z centrum powiadamiania ratunkowego przekazano do Państwowej Straży Pożarnej 262 464 zgłoszenia. W okresie od 1 stycznia do 7 lutego 2021 r. przekazano już 21 017 zgłoszeń.

KG PSP

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl