Dzień Podchorążego 2018

29 listopada obchodzimy Dzień Podchorążego. Został ustanowiony na pamiątkę powstańczego zrywu w 1830 roku.

W nocy z 29 na 30 listopada 1830 r. podoficerowie Szkoły Podchorążych Piechoty w Warszawie rozpoczęli akcję powstańczą atakiem na Belweder – siedzibę rosyjskiego dowódcy Armii Polskiej wielkiego księcia Konstantego Pawłowicza Romanowa, rozpoczynając tym samym powstanie listopadowe. Inicjatorem nocy listopadowej był podporucznik Piotr Wysocki.

Obecnie Dzień Podchorążego obchodzony jest m.in. w Szkole Głównej Służby Pożarniczej, Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu i Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie.

Z tej okazji co roku organizowane są m.in. bale podchorążych, inscenizacje nocy listopadowej i pełnienie wart w historycznych mundurach.

Exit mobile version