29 listopada obchodzimy Dzień Podchorążego. Został ustanowiony na pamiątkę powstańczego zrywu w 1830 roku.

W nocy z 29 na 30 listopada 1830 r. podoficerowie Szkoły Podchorążych Piechoty w Warszawie rozpoczęli akcję powstańczą atakiem na Belweder – siedzibę rosyjskiego dowódcy Armii Polskiej wielkiego księcia Konstantego Pawłowicza Romanowa, rozpoczynając tym samym powstanie listopadowe. Inicjatorem nocy listopadowej był podporucznik Piotr Wysocki.

Obecnie Dzień Podchorążego obchodzony jest m.in. w Szkole Głównej Służby Pożarniczej, Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu i Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie.

Dzisiaj wieczorem na dziedzińcu Belwederu odbędą się tradycyjne uroczystości z udziałem Prezydenta.

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl