W&dniu 15 maja 2009 roku na&placu przed siedzibą Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w&Ostrowie Wielkopolskim odbyły się uroczyste obchody Dnia Strażaka.

Na uroczystość przybyli liczni goście, wśród których znaleźli się: st. bryg. Lech Janiak -&Zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, Włodzimierz JędrzejakStarosta Ostrowski, Stanisław Krakowski – Zastępca Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, Dh Henryk Kwiatkowski – członek Prezydium Wielkopolskiego Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP, a&zarazem Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w&Ostrowie Wielkopolskim oraz szefowie, prezesi i&dyrektorzy powiatowych służb, inspekcji i&zakładów pracy.

[galeria=6,prawa]Uroczystość ta była okazją do&wręczenia odznaczeń, wyróżnień oraz licznych w&tym roku awansów na&wyższe stopnie pożarnicze. Po&części oficjalnej zaproszeni goście, strażacy i&emeryci PSP wraz z&rodzinami udali się na&tradycyjne spotkanie na&terenie Stanicy Harcerskiej, gdzie m.in. przy grochówce, jajecznicy z&400 jaj oraz dobrej muzyce miało miejsce dalsze wspólne świętowanie.

Tekst: bryg. K. Biernacki
Zdjęcia: st. asp. M. Byzia

o autorze

Redakcja