4 maja 2021 r. w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów oraz promocja na pierwszy stopień oficerski.

Dyplomy ukończenia studiów i akty nadania stopnia młodszego kapitana, dla 91 absolwentów studiów dziennych – funkcjonariuszy PSP wręczyli wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Maciej Wąsik, komendant główny PSP, nadbryg. Andrzej Bartkowiak oraz rektor-komendant SGSP st. bryg. dr inż. Mariusz Feltynowski, prof. uczelni.

Aktu promocji oficerskiej dokonali komendant główny PSP, nadbryg. Andrzej Bartkowiak oraz zastępca komendanta głównego PSP nadbryg. dr inż. Adam Konieczny.

Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Maciej Wąsik wraz z komendantem głównym PSP nadbryg. Andrzejem Bartkowiakiem i rektorem-komendantem SGSP st. bryg. dr inż. Mariuszem Feltynowskim, prof. uczelni, wręczyli wyróżnienia dla najlepszych absolwentów studiów I i II stopnia Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

Podczas uroczystości minister Maciej Wąsik skierował do absolwentów słowa: „Jako oficerowie służący dla dobra społecznego i bezpieczeństwa, egzamin dojrzałości będziecie zdawać codziennie. Będzie to egzamin odpowiedzialności, rozsądku, wiedzy, opanowania i zimnej krwi”.

Z kolei komendant Andrzej Bartkowiak powiedział: „Przed Wami wielkie zadanie… Proszę Was i apeluję o to abyście nigdy nie zapomnieli treści przysięgi roty strażackiej”.

W uroczystości udział wzięli: wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Maciej Wąsik; Komendant Główny PSP, nadbryg. Andrzej Bartkowiak wraz z zastępcami nadbryg. dr inż. Adamem Koniecznym i nadbryg. Krzysztofem Hejdukiem; rektor-komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, st. bryg. dr inż. Mariusz Feltynowski, prof. uczelni wraz z kadrą kierowniczą SGSP oraz kapelani PSP.

Z uwagi na sytuację pandemiczną, tegoroczna promocja odbyła się w ograniczonych warunkach z zachowaniem reżimu sanitarnego. Udział gości możliwy był dzięki transmisji online

KG PSP

o autorze

Redakcja/Łukasz