Minister spraw wewnętrznych i administracji oraz Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej przyznali awanse z okazji Dnia Strażaka.

Szef MSWiA przyznał 369 awansów na pierwszy stopień oficerski, w tym: 91 dla dziennych absolwentów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, które zostaną wręczone podczas promocji oficerskiej; 164 dla absolwentów zaocznych SGSP oraz 114 dla funkcjonariuszy, którzy ukończyli przeszkolenie zawodowe przygotowujące do zajmowania: stanowisk oficerskich w Państwowej Straży Pożarnej (SPO) lub stanowisk związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi (SPK).

Ponadto minister przyznał 1084 awanse na kolejne stopnie w korpusie oficerskim i dwa awanse na pierwszy stopień aspirancki.

Z kolei Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej przyznał 948 awansów w korpusie aspiranckim dla funkcjonariuszy z jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej i siedem awansów w korpusie podoficerskim dla funkcjonariuszy, który pełnią służbę w Komendzie Głównej PSP.

 

o autorze

Redakcja/Łukasz