Dnia 9 maja 2022 r. o godz. 12.00 na terenie Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka.

Obchody rozpoczął meldunek dowódcy uroczystości bryg. Marka Grabałowskiego złożony nadbryg. dr inż. Adamowi Koniecznemu – Zastępcy Komendanta Głównego PSP. Po złożeniu meldunku nastąpiło podniesienie flagi państwowej na maszt i odśpiewanie hymnu państwowego oraz uczczenie minutą ciszy funkcjonariuszy, którzy odeszli na wieczną służbę.

Otwierając uroczystość Komendant Centralnej Szkoły st. bryg. Piotr Placek przemawiając do strażaków mówił m.in.: „Służba w szeregach Państwowej Straży Pożarnej jest trudna i odpowiedzialna. Wymaga hartu ducha, odwagi i poświęcenia w niesieniu pomocy drugiemu człowiekowi zgodnie z mottem „Bogu na chwałę ludziom na pożytek”. Bycie strażakiem to honor i zaszczyt, a mundur zobowiązuje do godnego zachowania i odpowiedniej postawy. Strażacy pełniący służbę w Państwowej Straży Pożarnej muszą stale kształcić się, podnosić swoje kwalifikacje, by sprostać  stawianym wymaganiom”.

W swoim przemówieniu nadbryg. dr inż. Adam Konieczny – Zastępca Komendanta Głównego PSP zwracając się do strażaków oraz pracowników cywilnych podkreślał, że: „zadania, które na co dzień stoją przed całą formacją Państwowej Straży Pożarnej, wymagają osób oddanych służbie, dobrze wyszkolonych i przygotowanych do wykonywania zadań w najtrudniejszych warunkach. W swoim przemówieniu podkreślił również, że trudne i odpowiedzialne zadania mogą realizować jedynie strażacy z odpowiednim poziomem wiedzy, doświadczeniem i sprawnością fizyczną”. Komendant zaznaczył, że ważną rolę, jaką pełni Centralna Szkoła w strukturach organizacyjnych PSP jest zasługą wszystkich pracowników Szkoły, bo to dzięki ich zaangażowaniu, na pożarniczej mapie Polski rozwija się Szkoła z wielkimi perspektywami i możliwościami.

Źródło: CS PSP

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl