Dzień Strażaka. Wielkopolscy strażacy świętowali w Gnieźnie [FOTO]

W piątek na Gnieźnieńskim Rynku odbyły się Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka. Były awanse, odznaczenia i strażacka defilada.

W uroczystości udział wzięli m.in. gen. brygadier Andrzej Bartkowiak – Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, Michał Zieliński – Wojewoda Wielkopolski, nadbryg. Dariusz Matczak – Wielkopolski Komendant Wojewódzki, Komendanci Wojewódzcy z Warszawy i Gorzowa Wielkopolskiego, komendanci i zastępcy komendantów szkół pożarniczych, komendanci miejscy i powiatowi z województwa wielkopolskiego, druhowie OSP, parlamentarzyści, samorządowcy i przedstawiciele służb z którymi strażacy na co dzień współpracują.

Z okazji Dnia Strażaka Prezydent RP nadał 5 Krzyży Świętego Floriana za wybitne osiągnięcia w realizacji zadań wynikających z bycia członkiem OSP oraz 33 „Medale Za Długoletnią Służbę” za wzorowe wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznał 74 funkcjonariuszom odznakę “Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” za działalność, która w sposób szczególny przyczyniła się do rozwoju i umocnienia ochrony przeciwpożarowej, a także 37 odznak Świętego Floriana „Za Zasługi dla Społeczności Lokalnej” za podejmowanie działań w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska.

Ponadto Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał strażakom województwa wielkopolskiego:

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej przyznał strażakom województwa wielkopolskiego 92 awanse w korpusie aspiranckim, a Wielkopolski Komendant Wojewódzki PSP przyznał strażakom województwa wielkopolskiego 300 awansów w korpusie podoficerskim.

Za szczególne zaangażowanie w realizację zadań służbowych, Komendant Główny PSP wyróżnił 18 funkcjonariuszy Dyplomami Komendanta Głównego PSP.

 Z okazji Dnia Strażaka funkcjonariusze województwa wielkopolskiego zostali wyróżnieni nagrodami pieniężnymi:

Uroczystości zakończyła defilada Kompanii Reprezentacyjnej Województwa Wielkopolskiego, Kompanii Honorowej Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, pocztów sztandarowych jednostek OSP i PSP oraz pojazdów pożarniczych.

Foto. Jarocin112.pl

Więcej zdjęć:

Exit mobile version