Dzisiaj, 8 marca, obchodzimy Międzynarodowy Dzień Kobiet. Święto zostało ustanowione w 1909 roku po zamieszkach i strajkach w Nowym Jorku. W Polsce obchodzone od 1993 roku.

W strukturach Państwowej Straży Pożarnej według danych Komendy Głównej PSP pełni służbę około 1174 kobiet funkcjonariuszy, co stanowi 3,95%. W samym kierownictwie Komendy służy sześć kobiet, trzy pełnią służbę w Biurze Finansów, dwie w Biurze Prawnym, a jedna Pani pełni funkcję Redaktora Naczelnego ‘Przeglądu Pożarniczego’. Z kolei w Komendach Wojewódzkich najwyższe stanowiska zajmowane przez kobiety to naczelnik wydziału i naczelnik Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie, a w Szkole Głównej Służby Pożarniczej Dziekan Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego i Kanclerz. Na stanowiskach cywilnych w PSP pracuje prawie półtora tysiąca kobiet.

Obecnie w kraju jest tylko jedna kobieta, która pełni służbę w kierownictwie komendy powiatowej/miejskiej PSP. To mł. bryg. Agnieszka Mendelska, Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Kamiennej Górze, na stanowisku od listopada 2017 r.

OSP

W przypadku Ochotniczych Straży Pożarnych głównym źródłem jest sprawozdanie merytoryczne Związku OSP RP za 2016 rok. Według danych zawartych w sprawozdaniu OSP to 696 653 członków, z czego 66 601 to kobiety.

W Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP zasiada tylko jedna kobieta, to Pani Teresa Tiszbierek, wiceprezes Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Opolskiego.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet wszystkim Paniom życzymy dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności, spełnienia marzeń oraz zrealizowania planów zawodowych!  Redakcja Remiza.pl

Foto. KW PSP Warszawa

o autorze

Redakcja/Łukasz