W drugą sobotę września, czyli dzisiaj obchodzony jest Światowy Dzień Pierwszej Pomocy, który został ustanowiony 18 lat temu z inicjatywy Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża.

Święto to ma na celu uświadomienie, jak ważna jest umiejętność udzielenia pierwszej pomocy, a także promowanie akcji edukacyjnych wśród obywateli. Organizatorzy upatrują szczególną rolę w szkoleniu młodych osób, tak by uwrażliwić ich na potrzebę niesienia pomocy, wykształcić w nich właściwe postawy i nauczyć zasad postępowania w razie wypadków.

o autorze

Redakcja/Łukasz