Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Strażaka. Od dziewięciu lat tego dnia swoje święto obchodzi również Wojskowa Ochrona Przeciwpożarowa.

Święto Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej zostało ustanowione 24 grudnia 2013 roku Decyzją Ministra Obrony Narodowej.

W Siłach Zbrojnych RP jest 91 jednostek Wojskowej Straży Pożarnej, z czego w Wojskach Lądowych – 23, Siłach Powietrznych – 12, Marynarce Wojennej – 8, Wojskach Specjalnych – 2, Inspektoracie Wsparcia Sił Zbrojnych – 35, Inspektoracie Szkolenia – 9 i Dowództwie Garnizonu Warszawa – 2. 

Pełni w nich służbę ponad 1200 żołnierzy, kilkudziesięciu funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej i ponad 1000 pracowników wojska. Strażacy mają do dyspozycji ponad 200 lekkich, średnich, ciężkich i ciężkich lotniskowych samochodów ratowniczo – gaśniczych.

W Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym funkcjonują 22 jednostki Wojskowej Straży Pożarnej.

W obiektywie: Wojskowa Straż Pożarna Skład Porażyn

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl