Efekt czterech lat starań. OSP Laskowa ma nowy samochód

Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Laskowej wzbogacili się o długo wyczekiwany lekki samochód ratowniczo – gaśniczy.

Nowy nabytek to Mitsubishi L200 wyposażone w wysuwany na tacy moduł gaśniczy. W jego skład wchodzi agregat wodno-pianowy o wydajności 150 litrów na minutę, zbiornik wody o pojemności 350 litrów, zbiornik środka pianotwórczego 50 litrów, linię szybkiego natarcia o długości 30 metrów z możliwością podłączenia drugiej linii.

Moduł posiada możliwość tankowania wody z hydrantu lub ze zbiorników zewnętrznych za pomocą węży, wymienne głowice z możliwością zmiany na: lance kominowa, lance mgłową, wytwornice pianową i dyszę do neutralizacji plam – informuje jednostka.

Wartość samochodu to 371 tysięcy złotych, z czego 120 tysięcy to dotacja z WFOŚiGW, 40 tysięcy przekazała Gmina Laskowa, a 20 tysięcy wyłożył Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Pozostałe ponad 190 tysięcy to wkład własny jednostki.  

Exit mobile version