W dniach 07-10.12.2015r na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Dęba odbył się egzamin podsumowujący roczny cykl szkolenia doskonalącego wojskowej straży pożarnej.

Egzamin składał się z dwóch części teoretycznej i praktycznej, w której komisja sprawdzała wiedzę i umiejętności wykonywanych przez strażaków zadań. W części teoretycznej strażacy mieli do pokonania test z 20 pytań. Część praktyczna składała się z prowadzenia resuscytacji krążeniowo – oddechowej, obsługi pilarek, cięcia piłą tarczową, sprawiania linii ssawnej. Prócz tego przygotowano dwa epizody praktyczne: uwolnienie osoby przygniecionej przez koparko-ładowarkę SŁ-34. oraz uwolnienie osoby z kabiny samochodu ciężarowego.

Egzamin nadzorowany był przez przedstawiciela Delegatury WOP w Lublinie, a zorganizowany i przygotowany przez Komendanta WSP Pana st. chor. sztab. Adam Walusa.

Wojskowa Ochrona Przeciwpożarowa

o autorze

Redakcja