W czwartek, 20 kwietnia na pierwszym po świętach wielkanocnych posiedzeniu Sejmu posłowie wrócą do prac nad poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

Przypominamy, w marcu do Kancelarii Sejmu RP wpłynął projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej autorstwa posłów Prawa i Sprawiedliwości. Zmiany dotyczą środków z firm ubezpieczeniowych z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia. Do straży pożarnej trafia 10 % sumy wpływów, które są dzielone na równe części i trafiają do Komendy Głównej PSP i Zarządu Głównego OSP RP.

Posłowie chcą odebrać środki Zarządowi Głównemu OSP RP i przekazać je do dyspozycji Komendanta Głównego PSP, który będzie miał obowiązek przekazać 50% środków ochotniczym strażom pożarnym i 50% jednostkom Państwowej, Wojskowej, Zawodowej Straży Pożarnej i innym wymienionym w ustawie.

20 kwietnia na posiedzeniu Sejmu odbędzie drugie czytanie projektu ustawy, w jego trakcie prawdopodobnie posłowie PiSu zgłoszą poprawkę dotyczącą wejścia w życie ustawy, z 14 dni na czerwiec 2017 roku. Jeśli tak się stanie tego samego dnia projekt wróci do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, sala i godzina posiedzenia jest już ustalona.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem posłów to w maju na posiedzeniu Sejmu odbędzie trzecie, ostatnie czytanie projektu i głosowanie, następnie ustawa trafi do Senatu , gdzie przejdzie bez problemu i na biurko Prezydenta RP.

Według nas cały proces legislacyjny zakończy się pod koniec maja.

 

o autorze

Redakcja/Łukasz