Do Sejmu trafił projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt autorstwa Katarzyny Piekarskiej, posłanki Koalicji Obywatelskiej i Przewodniczącej Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Zwierząt.

Projekt ustawy zakłada, że opiekunowi zwierzęcia wykorzystywanego do celów specjalnych, które zostało wycofane ze służby przysługuje miesięczne świadczenie na jego utrzymanie. Czyli na przykład na utrzymanie psa ratowniczego, który pełnił służbę w Państwowej Straży Pożarnej płaci budżet państwa za pośrednictwem tej formacji. Środki mają być wypłacane do czasu zgonu zwierzęcia.

Organ, który wycofał zwierzę ze służby będzie miał prawo przeprowadzić kontrolę sposobu wydawanych środków. Jeśli zostaną stwierdzone nieprawidłowości lub złe traktowanie, zwierzę może zostać odebrane a wypłacanie świadczeń wstrzymane.  

Wysokość miesięcznego świadczenia, zasady wypłacania i wzór wniosku ma określić rozporządzenie Rady Ministrów.  

Według projektu ustawy zwierzęta wykorzystywane do celów specjalnych to ‘zwierzęta, których profesjonalna tresura oraz używanie odbywa się na podstawie odrębnych przepisów, regulujących szczegółowe zasady działania jednostek Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i innych formacji oraz podmiotów podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Służby Więziennej, Krajowej Administracji Skarbowej, Straży Ochrony Kolei, straży gminnych, jednostek ratownictwa oraz regulujących zasady szkolenia i wykorzystania psów – przewodników osób ociemniałych.’

Te zwierzęta służyły państwu, ulegały kontuzjom i narażały się na utratę zdrowia dla naszego bezpieczeństwa. Kiedy przechodzą na zasłużony odpoczynek, państwo musi im się odwdzięczyć – mówiła w grudniu 2019 r. Katarzyna Piekarska w rozmowie z Gazetą Wyborczą.

Liczy ona na wsparcie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, który na pierwszym posiedzeniu Sejmu zapisał się do Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Zwierząt. 

Nie wiadomo kiedy Sejm zajmie się projektem. 

o autorze

Redakcja/Łukasz