W dniu 11 lutego 2011 roku o godzinie 8:55 do Powiatowego Stanowiska Kierowania PSP w Wołominie wpłynęło zgłoszenie z Bazy Paliw Płynnych w Emilianowie (gm. Klembów, pow. Wołomin) o wybuchu w zbiorniku na paliwo płynne.

Do zdarzenia natychmiast zadysponowano siły i środki z terenu powiatu wołomińskiego oraz siły I rzutu przewidziane do zdarzeń na terenie zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. &Zanim przybyły jednostki straży pożarnej Zakładowa Służba Ratownicza ewakuowała pracowników poza teren zakładu. Po przybyciu na miejsce zdarzenia stwierdzono, że ze zbiornika nr 2 (poj. 5000 m3) w wyniku eksplozji został zerwany dach i jego elementy. Zbiornik był pusty i przygotowywany do prac remontowych, w którym uprzednio magazynowano benzynę. W środku zbiornika widoczne były miejscowe ogniska pożaru, które zostały ugaszone przez włączoną instalacje zraszaczową. Zerwany dach znajdował się na sąsiednim zbiorniku uszkadzając instalacje zraszaczową oraz do odprowadzenia oparów ze zbiornika. Działania straży pożarnej polegały na sprawdzeniu czy w zbiorniku nie przebywały osoby oraz dokonaniu pomiarów detektorem wielogazowym, który nie wykazał zagrożenia wybuchem. Ponadto, zbudowane zostały dwie linie gaśnicze na wypadek ewentualnego rozszczelnienia sąsiedniego zbiornika. Zbiornik był na zewnętrznej stronie opalony na 1/3 pow. W trakcie działań podjęto decyzję o powołaniu Zespołu który przygotował protokół z działań usuwania skutków awarii zbiornika magazynowego oraz wyznaczył strefy bezpośredniego zagrożenia w związku ze zdarzeniem. W wyniku zdarzenia zniszczony został zbiornik nr 2 o pojemności 5000 m3, uszkodzona została instalacja tryskaczowa oraz odprowadzająca opary ze zbiorników.

Działania trwały 8 godzin i 51 minut. W akcji brały udział 33 samochody oraz 115 strażaków.

&

Tekst: kpt. Karol Kierzkowski, Piotr Strzałek.

Zdjęcia: WSKR Warszawa.

o autorze

Redakcja