&

Euro 2012 to ciężki czas dla Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej, wzmożony ruch na drogach, strefy kibica oraz mecze na stadionach wymagają szczególnego zabezpieczenia. Na Podkarpaciu nie ma stadionów ale jest to województwo, przez które prawie wszyscy kibice jadący na Ukrainę muszą przebyć, czy to samochodem czy to pociągiem.

&

Na całe szczęście wytyczne Komendy Głównej pozwalają na sumienne i dobre zabezpieczenie tej imprezy. Wdrożony plan: „koncepcji działań krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego” związanej z organizacją turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 oraz konieczność dobrego zabezpieczenia powiatu rzeszowskiego i opracowania planu pozwoliły na kluczowych operacji związanych z powyższą imprezą. W powiecie rzeszowskim plan ten można podzielić na 3 płaszczyzny dalej zwane podoperacjami.&

&

Pierwszym i najważniejszym celem jest podoperacja „Trasa” polegająca na zabezpieczeniu drogi krajowej numer 40, 9 oraz 19. W tym celu rozlokowano 3 dodatkowe posterunki straży pożarnej. Przy trasie numer 40 znajduje się on w miejscowości Trzciana (gm.Świlcza) gdzie dyżur w systemie ciągłym 24 godzinnym dyżur pełni zastęp GBA z JRG 2 Rzeszów w obsadzie 4 strażaków oraz zastęp OSP w KSRG wytypowany na dany dzień. Zastęp OSP musi być to zastęp GBA bądź GCBA wyposażony jeśli jednostka posiada w: zestaw narzędzi hydraulicznych, torbę kwalifikowanej pierwszej pomocy PSP R1. Jednostka OSP pełni dyżur od 19:30 do 19:30 dnia następnego w obsadzie 4 strażaków.

Drugi posterunek znajduje się w miejscowości Głogów Młp., natomiast trzeci w Sokołowie Młp. Tam dyżur odbywa się tylko w wyznaczone dni, kiedy ruch w kierunku Ukrainy będzie bardziej wzmożony. Dyżur pełnią tylko i wyłącznie jednostki z gminny (Głogów Młp.- 1 posterunek, Sokołów Młp- 2 posterunek). Wymogi do pełnienia są identyczne jak w przypadku posterunku w Trzcianie.

&

Kolejne dwie podoperacje „Dworzec” oraz &”Zorganizowane punkty zbiorowego oglądania meczów” są realizowane przez Państwową Straż Pożarną w Rzeszowie.

&

W związku z turniejem miejsce stacjonowania zmienił także śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego z Sanoka, do portu lotniczego Rzeszów Jasionka.

&

Wszystkie procedury wyżej opisane związane są z zapewnienie sprawnego systemu dowodzenia, spójnego z systemem zapewnienia bezpieczeństwa turnieju na wszystkich poziomach zarządzania, optymalizacja kosztów wykorzystania zasobów ratowniczych krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, szybszy i sprawniejszy dojazd w czasie nieprzekraczalnym 15 minut zastępów 1 rzutu.

&

&Przez 1 tydzień zabezpieczenia żaden z posterunków nie odnotował większego zdarzenia, jedyne wyjazdy były związane z obfitymi opadami deszczu dnia 8 czerwca w miejscowości Trzciana.

o autorze

Redakcja