W dniu 30 września br. około godziny 10:00 na terenie tego zakładu doszło do powstania pożaru w głównej hali produkcyjnej. Zaszła potrzeba ewakuowania około 600 pracowników pracujących w tym okresie czasu.

[galeria=1,prawa]W pierwszej fazie rozwoju pożaru zgodnie z procedurami sami pracownicy przystąpili do likwidacji źródła ognia przy pomocy podręcznego sprzętu gaśniczego, oraz wewnętrznej sieci hydrantowej. Próby gaszenia we własnym zakresie nie osiągnęły oczekiwanego rezultatu i natychmiast przystąpiono do zaalarmowania straży pożarnej.

[galeria=2,lewa]Dyżurny stanowiska kierowania nowotomyskiej straży widząc powagę sytuacji natychmiast zadysponował 3 zastępy JRG Nowy Tomyśl, oraz jednostki Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego z gminy Nowy Tomyśl tj. OSP Bukowiec i OSP Boruja Kościelna. Po przyjeździe na miejsce pierwszych jednostek straży pożarnych i stwierdzeniu po ewakuacji braku dwóch osób, przystąpiono do przeszukiwania hal fabrycznych.

[galeria=3,prawa]Jednocześnie dowódca działań ratowniczych zażądał przyjazd na miejsce pożaru zespołu pogotowia ratunkowego. Prawidłowe poszukiwania osób poszkodowanych zostały zakończone powodzeniem i po wyprowadzeniu do strefy bezpiecznej zostały przekazane służbą medycznym. Następnie osoby te , które zostały podtrute produktami spalania przewieziono na oddział ratunkowy szpitala w Nowym Tomyślu.

[galeria=4,lewa]W tym momencie wiedząc, że wszystkie osoby były bezpieczne całość działań została skupiona na likwidacji pożaru. Strażacy podawali dwa prądy gaśnicze wewnętrzne do palącej się hali, oraz jeden prąd gaśniczy z podnośnika hydraulicznego.

[galeria=5,prawa]Po kilkunastu minutach intensywnych działań ratowniczo gaśniczych akcja została zakończona sukcesem. Opisywane sceny tego czarnego scenariusza na szczęście okazały się tylko ćwiczeniami doskonalącymi jednostek straży pożarnej, pogotowia ratunkowego oraz sprawdzeniem wewnętrznego funkcjonowania zakładowego planu postępowania na wypadek zagrożenia.

[galeria=6,lewa]Całość ćwiczeń została omówiona z wszystkimi ewakuowanymi pracownikami, oraz kadrą kierowniczą firmy. Każdy ze strażaków miał okazję zwiedzenia całego zakładu, zapoznania się z procesami technologicznymi oraz zapoznania się z elementami operacyjnego zabezpieczenia firmy.

ŹRÓDŁO: KP PSP Nowy Tomyśl

o autorze

Redakcja