26 lutego kierownictwo Komendy Powiatowej PSP w Ostrowie Wielkopolskim przeprowadziło ewakuację Stanowiska Kierowania KP PSP.

W godzinach porannych Komendant bryg. Jacek Wiśniewski Komendant Powiatowy wydał polecenie służbowe Dyżurnemu Operacyjnemu Powiatu rozpoczęcia ewakuacji w miejsce zapasowe Stanowiska Kierowania. Powodem ewakuacji było uszkodzenie infrastruktury budynku tutejszej komendy.  Taki przebieg postępowania przewiduje jeden ze scenariuszy zawarty w procedurze przeniesienia stanowiska Kierowania w miejsce zapasowe, w tym przypadku był to budynek Starostwa Powiatowego.

Cele operacyjne jakie zostały postawione to:

  • zapoznanie z procedurami ewakuacji SKKP w miejsce zapasowe,
  • zapoznanie z zasadami powiadamiania osób funkcyjnych, jednostki nadrzędnej, struktur zarządzania kryzysowego oraz innymi służbami,
  • praktyczne ewakuacja dokumentacji SKKP,
  • uruchomienie SWD PSP oraz nawiązanie łączności w miejscu zapasowym.

Foto. KP PSP

o autorze

Redakcja/Łukasz