Od kilku dni komendy powiatowe i miejskie Państwowej Straży Pożarnej z terenu województwa wielkopolskiego ćwiczą ewakuację Stanowisk Kierowania.

Stanowisko Kierowania znajduje się w każdej komendzie Państwowej Straży Pożarnej. Jest to wyjątkowe miejsce, dyżurni 24/7 przyjmują zgłoszenia z numeru 998 i Centrum Powiadamiania Ratunkowego oraz dysponują siły i środki PSP i OSP.

Scenariusz z reguły jest podobny, dane Stanowisko Kierowania jest zagrożone i potrzebna jest natychmiastowa ewakuacja w miejsce zastępcze, są to na przykład budynek starostwa powiatowego lub sąsiednia komenda PSP.

W celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania zarówno funkcji operatorskiej jak i dyspozytorskiej opracowana została procedura określająca sposób postępowania w przypadku awaryjnego przeniesienia stanowiska do zastępczego miejsca pracy – informuje mł. bryg. Leszek Naranowicz z Komendy Powiatowej PSP w Chodzieży.

W zapasowym miejscu uruchamiane są następujące elementy:

– Stanowisko komputerowe z dostępem do programu SWD PSP oraz internetu. Po uruchomieniu sprawdzono praktycznie możliwość odbioru formatek z CPR w Poznaniu, wysyłania wiadomości e-mail oraz działania aplikacji mapa.

– Dokonano przekierowania telefonu alarmowego 998 na podany numer oraz praktycznie przyjęto zgłoszenie alarmowe.

– Uruchomiono łączność radiową na kanałach powiatowym, wojewódzkim i krajowym.

– Praktycznie sprawdzono łączność z wybraną komendą i komendą wojewódzką.

– Uruchomiono selektywne wywołanie jednostek OSP – sprawdzono możliwość alarmowania wybranych jednostek OSP poprzez wysłanie sygnałów testowych.

– Uruchomiono łączność telefoniczną w oparciu o telefon stacjonarny znajdujący się w miejscu zastępczym oraz telefon komórkowy ze SKKP.

Poniżej zdjęcia z wybranych komend:

Foto. KP PSP Piła, Chodzież, Nowy Tomyśl, Krotoszyn

o autorze

Redakcja/Łukasz