8 kwietnia 2009 roku, o godzinie 11:04 w Zespole Szkół w Dębe, (gmina Żelazków) rozległ się sygnał alarmowy oznaczający ewakuacje. Po niespełna trzech minutach wszyscy uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy administracji sprawnie opuścili budynek i udali się na szkolne boisko.

Nauczyciele ustawili swoje klasy i sprawdzili obecność. Po przyjęciu raportów od nauczycieli i osób funkcyjnych, wicedyrektor Zespołu Szkół w Dębem, odwołał alarm i wszyscy mogli wrócić do szkolnych zajęć.

Tak zakończyły się ćwiczenia mające na celu naukę bezpiecznego i sprawnego opuszczania szkoły i udania się do „strefy bezpiecznej”. Przeprowadzanie tego typu ćwiczeń służyły przede wszystkim podwyższeniu bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkoły, sprawdzeniu znajomości planu ewakuacyjnego oraz zapoznaniem się z obowiązującymi w takich przypadkach procedurami.

Po ćwiczeniach, strażacy urządzili krótki pokaz gaśniczy oraz zaprezentowali sprzęt i urządzenia zainstalowane na samochodzie gaśniczym GCBA Jelcz 5/24. Ćwiczenia zostały zorganizowane przez dyrekcję Zespołu Szkół w Dębem oraz Ochotniczą Straż Pożarną w Pólku.

Tekst,foto: Naczelnik OSP Pólko – Piotr Wańkowicz

o autorze

Redakcja