W dniu 28.10.2013 w Zespole Szkół w Nowym Żmigrodzie miała miejsce ćwiczebna akcja ewakuacyjna. Celem tegorocznych ćwiczeń było doskonalenie umiejętności zachowania się w sytuacji zagrożenia, po ogłoszeniu ewakuacji budynku. Szczególnie istotnym elementem było praktyczne zapoznanie uczniów, z zasadami obowiązującymi podczas ewakuacji.

W ćwiczeniach wybuchł symulowany pożar w jednej z klasopracowni na parterze budynku szkolnego. Osoby ewakuujące się po ogłoszeniu alarmu opuściły budynek, udając się drogami ewakuacyjnymi na miejsce zbiórki, którym było boisko szkolne.

Ewakuacja rozpoczęła się o godzinie 9:30 zadysponowanych zostało siedem jednostek OSP z terenu Gminy Nowy Żmigród. Były to jednostki: dwa wozy z OSP, OSP Łysa Góra, OSP Nowy Żmigród , OSP Brzezowa, OSP Mytarz, OSP Mytarka, OSP Toki oraz jedna jednostka z JRG Jasło. W szkole przebywało około 350 uczniów oraz nauczyciele. Pierwsze jednostki przybyły na miejsce już o godzinie 9:40.&W działaniach brały udział także służby medyczne z Gminnego Ośrodka Zdrowia w Nowym Żmigrodzie oraz policjanci z Komisariatu Policji w Nowym Żmigrodzie.

Pożar został zlokalizowany w jednym z pomieszczeń na parterze, gdzie było całkowite zadymienie, które przenikało również na pierwsze piętro. Na wszystkich trzech kondygnacjach znajdowały się osoby poszkodowane, które strażacy ewakuowali na zewnątrz. Kwalifikowanej pierwszej pomocy udzielili strażacy z OSP Łysa Góra.&

Obserwatorami tej ewakuacji byli komendant Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle starszy brygadier Wiesław Latoszek , dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle bryg. Marek Górniak, Wójt Gminy Nowy Żmigród Krzysztof Augustyn, inspektor ochrony przeciwpożarowej Wioletta Sztelma. Organizatorem całej akcji był Komendant Gminny Adam Durał.

o autorze

Redakcja