W 1975 r. Sports Medicine Center z Uniwersytetu Maryland rozpoczął badania mające na celu scharakteryzowanie wymagań dla zawodowych strażaków w oparciu o najczęściej wykonywane zadania wykonywane w czasie akcji ratowniczo-gaśniczych. Kierownikiem zespołu naukowców był dr Paul Davis, a wyniki badań zostały opublikowane w American College of Sports Medicine.

W 1985 r. grupa losowo wybranych strażaków uczestniczyła w testach określających fizyczną zdolność oraz normy wydolnościowe dla pracy zawodowego strażaka. Do dziś ten system funkcjonuje jako program selekcji przy naborze do służby oraz jako roczny test sprawności fizycznej pracujących już ratowników.

W 1991 r. test sprawności fizycznej przerodził się w sportową rywalizację dziś znaną jako Firefighter Combat Challenge. W 1998 r. odbyły się pierwsze Mistrzostwa Świata w Anaheim w Kalifornii.