Krakowscy radni podjęli decyzję o upamiętnieniu pierwszego Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej generała brygadiera Feliksa Deli.

Ulica Generała Feliksa Deli będzie przecznicą ul. Ludźmierskiej na Osiedlu Zgody, w pobliżu Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.

Uchwała w tej sprawie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Z inicjatywą o upamiętnienie pierwszego Komendanta Głównego PSP wystąpił Klub Generałów Państwowej Straży Pożarnej, który skierował w tej sprawie stosowny wniosek – prośbę do władz miasta Krakowa.

Feliks Dela urodził się 4 października 1943 r. w Kalinie Małej. Był strażakiem, generałem brygadierem, komendantem głównym Państwowej Straży Pożarnej (1992–1997). Ukończył Technikum Górnicze w Dąbrowie Górniczej, w 1967 r. został absolwentem Szkoły Oficerów Pożarnictwa w Warszawie. W 1978 r. uzyskał tytuł zawodowy inżyniera w Wyższej Oficerskiej Szkole Pożarniczej, kształcił się również w zakresie zarządzania na Uniwersytecie Śląskim. Pracował jako wykładowca krakowskiej Szkoły Podoficerów Pożarnictwa.

W 1971 r. objął stanowisko zastępcy komendanta miejskiego straży pożarnej w Bytomiu, później był komendantem rejonowym, a w 1984 r. został komendantem Szkoły Chorążych Pożarnictwa w Krakowie. 25 lutego 1992 r. powierzono mu funkcję pierwszego komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, urząd ten sprawował do 3 stycznia 1997 r. W 1992 r. został awansowany na stopień nadbrygadiera, a w 1997 r. otrzymał nominację na generała brygadiera. W latach 1997-1998 był szefem Obrony Cywilnej Kraju. W okresie pełnienia służby brał udział w organizacji nowego krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, tworzeniu nowych służb ratowniczych i inicjowaniu zmian w systemie ochrony przeciwpożarowej. W 1998 r. przeszedł w stan spoczynku, udzielając się nadal jako ekspert przy tworzeniu systemów szkoleniowych i programów bezpieczeństwa. Od 2001 r. pełnił obowiązki dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Powszechnego MSWiA, a od 2002 r. dyrektora Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach.

Zmarł 14 lipca 2017 r. Został pochowany w Alei Zasłużonych na cmentarzu Rakowickim.

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl