W dniu 21.02.2014 roku w naszej jednostce gościliśmy blisko pięćdziesięcioosobową grupę uczniów ze Szkoły Podstawowej numer 2 w Miliczu, którza spędzała tegoroczne&ferie zimowe w Miliczu w ramach akcji „Ferie z Dwójką 2014″ pod hasłem&”Na feriach nie ma nas w domu”.

Nasi goście zobaczyli warunki w jakich&służymy i pomagamy mieszkańcom naszego miasta i powiatu. Uczniowie&odwiedzający milicką jednostkę mogli zapoznać się ze sprzętem, którym&dysponują strażacy-ochotnicy, dowiedzieć się jak udzielić&pierwszej pomocy, jak bezpiecznie spędzić ferie zimowe oraz czym jest&”czad” i jak się przed nim chronić. Zapoznali się także z działaniem&gaśnicy proszkowej oraz mogli spróbować swoich sił w podając prąd wody z&odcinka gaśniczego.

Ponadto w trakcie zajęć, jakie przeprowadzili&miliccy strażacy ochotnicy, wszyscy zebrani dowiedzieli się jak&prawidłowo korzystać z telefonów alarmowych i dlaczego powinni odpowiedzialnie robić to także młodsi.

Dalsza część wizyty odbyła się w&Świętoszynie na terenie szkółki leśnej, gdzie strażacy przygotowali dla&dzieci pyszną, strażacką grochówkę oraz pomagali piec kiełbaski na&grillu. Grochówkę przygotował dh. Arkadiusz Parkitny.

Po zwiedzeniu&terenu szkółki leśnej strażacy zaprosili wszystkich na ciepły posiłek.&Na koniec wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomy, w tym nasza jednostka.

Spotkanie i zajęcia dotyczące bezpieczeństwa odbyły się w OSP Milicz na&prośbę Dyrekcji Szkoły Podstawowej Nr 2 w Miliczu oraz Uczniowskiego&Klubu Sportowego UKS Dwójka.

Tekst: OSP Milicz

o autorze

Redakcja