Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku rozstrzygnęła przetarg na dostawę samochodów specjalnych z drabiną.

Przedmiotem postępowania jest dostawa trzech samochodów specjalnych na podwoziu 4×2, z silnikiem o mocy min. 210 kW i kabiną trzymiejscową. Z tyłu należy zamontować drabinę o wysokości ratowniczej minimum 30 metrów z ostatnim przęsłem łamanym i wysięgu bocznym minimum 16 metrów, wyposażoną w kosz ratowniczy o udźwigu min. 400 kilogramów. Wymagany jest czas sprawiania wynoszący maksymalnie 85 sekund.

Wraz z samochodami należy dostarczyć między innymi: 3 komplety jednobutlowych aparatów powietrznych, węże tłoczne, przełącznik, rozdzielacz, prądownica wodno-pianowa, pilarka do drewna, linki, agregat prądotwórczy, zestaw narzędzi ślusarskich, zestaw elektronarzędzi, kosze koszowe, zestaw ratownictwa medycznego.

Komisja przetargowa za najkorzystniejszą uznała ofertę firmy Fire-Max, przedstawiciela Magirusa w Polsce. Zrealizowanie zamówienia wyceniła na 8,1 mln zł brutto. Do przetargu staną również Rosenbauer, który złożył ofertę o wartości 9,2 mln zł, przekroczyła ona jednak budżet.

W ramach umowy, która zostanie podpisana w najbliższych tygodniach Fire-Max dostarczy drabiny M32 L-AS komendom Państwowej Straży Pożarnej w Gdyni, Gliwicach i Złotowie.

Termin realizacji to pierwsza połowa 2022 roku.

o autorze

Redakcja/Łukasz