Fire Truck Show’er 2022

Największą atrakcją zlotu był jak zawsze Fire Truck Show`er, mawiamy na niego wielki prysznic.

Exit mobile version