‘Florian’ ma nowego przewodniczącego

Łukasz Kunek został wybrany na nowego Przewodniczącego Zarządu Krajowego Związku Zawodowego Strażaków ‘Florian’.

Kunek został wybrany na przewodniczącego podczas XII Krajowego Zjazdu Delegatów ZZS “Florian”. Za głosowało 69 delegatów ze 134 obecnych na sali.

Przed wyborem na Przewodniczącego Zarządu Krajowego był Przewodniczącym Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego.

Exit mobile version