Portowa Straż Pożarna ‘Florian’ wygrała przetarg na ochronę przeciwpożarową Portu Gdańsk od strony wody.

Zgodnie z dokumentacją przetargową głównym zadaniem jest prowadzenie działań ratowniczo – gaśniczych, w tym likwidacja zanieczyszczeń ropopochodnych. Działania mają być realizowane przez trzy statki, które posiadają przeszkolone załogi i odpowiednie wyposażenie.

Wykonawca ma zapewnić również na zasadach rynkowych asysty dla statków zawijających do portu w Gdańsku, świadczenie usług dla podmiotów prowadzających działalność przeładunkową, manipulacji i składowania materiałów niebezpiecznych oraz innych usług takich jak: holowanie, usuwanie przeszkód nawigacyjnych, oraz usług z zakresu ochrony środowiska na terenie portu Gdańsk.

W wyznaczonym terminie do zamawiającego wpłynęły dwie oferty, za najkorzystniejszą uznano ofertę Portowej Straży Pożarnej ‘Florian’. Ochronę Portu Gdańsk od strony wody przez 48 miesięcy wyceniła na 21 201 264 zł brutto.

Foto. PSP ‚Florian’

o autorze

Redakcja/Łukasz