Siedem krajów Unii Europejskiej przekazało swoje samoloty i śmigłowce gaśniczego do utworzonej w ubiegłym roku floty rescEU.  

Dlaczego utworzono rescEU? Unijny Mechanizm Ochrony Ludności był do tej pory oparty na systemie, w ramach którego UE koordynuje dobrowolne działania uczestniczących państw na rzecz państwa, które wystąpiło o pomoc. Oferty pomocy są koordynowane w europejskim Centrum Koordynacji Reagowania Kryzysowego, które mieści się w Brukseli. Ekstremalne warunki pogodowe i pojawiające się nowe zagrożenia, z jakimi mieliśmy do czynienia w ostatnich latach, spowodowały, że zdolności państw członkowskich do udzielania sobie wzajemnie pomocy osiągnęły swój maksymalny pułap, szczególnie w przypadkach, gdy ten sam rodzaj klęski żywiołowej nawiedza kilka państw członkowskich jednocześnie. W takich przypadkach, gdy odpowiednie środki są ograniczone lub niedostępne, UE nie posiadała rezerw zasobów pozwalających wspierać państwa członkowskie znajdujące się w potrzebie.

W ubiegłym roku w ramach rescEU pięć państw oddało do dyspozycji utworzonej floty swoje samoloty i śmigłowce gaśnicze.

W 2020 roku flota powiększyła się, w jej skład wchodzą po dwa samoloty gaśnicze z Chorwacji, Cypru, Grecji, Włoch, Hiszpanii, jeden samolot gaśniczy z Francji oraz dwa samoloty i sześć śmigłowców gaśniczych ze Szwecji. Ich utrzymanie finansowane jest ze środków Unii Europejskiej.

Jeśli zajdzie taka potrzeba mogą zostać skierowane do każdego kraju Unii Europejskiej.

Foto. European Union 2018 (Pavel Koubek)

 

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl