Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłosił w poniedziałek nabór w ramach Programu „Przedsięwzięcia z zakresu ochrony powietrza wspierające działalność ochotniczych straży pożarnych”.

Przedsięwzięcie polega na termomodernizacji remiz Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym z zastosowaniu OZE. Beneficjentem są samorządy i ochotnicze straże pożarnej. W ramach programu będą finansowane przedsięwzięcia, których koszt kwalifikowany nie przekracza 100.000 zł.

Dofinansowanie do 100% kosztów kwalifikowanych zadania w tym: w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych, z zastrzeżeniem, że wysokość dofinansowania ze środków Funduszu dla jednego beneficjenta nie może przekroczyć 30.000 zł; w formie nieumarzalnej pożyczki oprocentowanej 0,95 s.r.w., lecz nie mniej niż 3% w stosunku rocznym.

Nabór wniosków będzie odbywał się w trzech rundach: pierwsza od 15.03 do 30.04, druga od 1.05 do 31.05, trzecia od 1.06 do 30.06 lub do wyczerpania alokacji środków.

W przypadku wyczerpania alokacji w danej rundzie kolejna runda naboru nie odbędzie się. Fundusz zastrzega sobie prawo do wstrzymania naboru w trakcie rundy w przypadku wyczerpania alokacji środków przewidzianych w Programie – informuje WFOŚiGW.

Fundusz w formie dotacji zarezerwował milion złotych, a w formie pożyczki dwa miliony złotych.

Foto. Grzegorz Fortuna 

 

 

o autorze

Redakcja/Łukasz