Doposażenie jednostek OSP z Funduszu Sprawiedliwości dokonywano w sposób uznaniowy – to jeden z wniosków kontrolerów NIK po kontroli Funduszu Sprawiedliwości.

Jak można przeczytać w raporcie Najwyżej Izby Kontroli, w okresie objętym kontrolą z spośród 681 409,2 tys. zł dotacji przyznanych ze środków Funduszu w okresie objętym kontrolą, jedynie 228 502,0 tys. zł (34%) przeznaczono na pomoc świadczoną bezpośrednio osobom pokrzywdzonym przestępstwem (i osobom im najbliższym), a 24 225,0 tys. zł (4%) na pomoc postpenitencjarną.

Według kontrolerów, decyzje o doposażeniu OSP w ramach pierwszych naborów podjęto na podstawie ogólnego opisu w priorytecie III Programu I Funduszu Sprawiedliwości, kilka miesięcy przed uzgodnieniem z PSP wykazu sprzętu i pomimo, że wśród zadań ustawowych OSP brak jest obowiązków związanych z pomocą osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Uzasadnieniem był fakt, że jednostki OSP są często pierwsze na miejscu wypadków, jednak Ministerstwo Sprawiedliwości nie posiadało danych potwierdzających faktyczną skalę wyjazdów jednostek OSP do wypadków komunikacyjnych.

Resort w kontrolowanym okresie zawarł 2455 umów na kwotę ponad 140 milionów złotych. Według NIK, rozdysponowanie sprzętu zostało dokonane w sposób uznaniowy i nie było skorelowane z danymi dotyczącymi liczby wypadków komunikacyjnych na terenie działalności poszczególnych OSP

W szczegółowych wynikach kontroli NIK znalazł się zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki OSP Maków Podhalański Dolny. Środki zostały przekazane gminie w trybie pozanaborowym pomimo, że z wniosku wynikało, że celem dotacji nie będzie realizowanie celów Funduszu, ale włączenie do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Jednostka posiadała lekki samochód i nie spełniała kryteriów.

Wnioskodawca wskazał, że OSP Maków Podhalański Dolny w 2017 r. brała udział w 14 zdarzeniach zarejestrowanych w statystykach PSP, a w 2018 r. – w 11. Nie podał jednak informacji dotyczących rodzaju tych zdarzeń, tj. czy powstały one w wyniku przestępstwa i czy uczestniczyły w nich osoby poszkodowane, ani w jaki sposób nowy samochód miał przyczynić się do zwiększenia skuteczności działań na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem. Tymczasem z danych uzyskanych z Systemu Wspomagania Decyzji PSP wynikało, że ani przed przyznaniem dofinansowania, ani po zakupie wozu, jednostka OSP Maków Podhalański Dolny nie została zadysponowana do wypadków drogowych, w których poszkodowana została, co najmniej jedna osoba – napisano w raporcie.

o autorze

Redakcja/Łukasz