Wszystkie służby ratownicze, a także te, które dbają o bezpieczeństwo mieszkańców w woj. Pomorskim mają dość sporą szansę na realizację swoich marzeń w postaci zakupu sprzętu oraz polepszenia warunków pracy – dzięki projektowi „Koncepcja Funkcjonowania Regionalnego Zintegrowanego Systemu Ratownictwa Województwa Pomorskiego”.

To pierwszy tego typu dokument w Polsce, prezentujący mapę zagrożeń regionu. Dzięki tej Koncepcji możliwe będzie unijne wsparcie pomorskiego systemu ratownictwa ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Na ten cel Zarząd Województwa Pomorskiego przeznaczył 10,6 mln euro. Pierwszy konkurs zaplanowano w listopadzie bierzącego roku.

Za sprawy związane z bezpieczeństwem mieszkańców naszego regionu odpowiada wojewoda. Nie oznacza to jednak, że samorząd województwa nie powinien wspierać przedstawicieli administracji rządowej w kwestiach tak ważnych jak ochrona zdrowia i życia ludzkiegomówił marszałek Jan Kozłowski. – Jestem przekonany, że mieszkańców czy turystów nie interesuje, kto z nas zapewni im bezpieczeństwo, chodzi jedynie o to, by robić to sprawnie i skutecznie – dodał marszałek.

Koncepcja została przygotowana we współpracy administracji samorządowej oraz rządowej. Jest inicjatywą prekursorską i unikalną w skali całego kraju. Ma służyć lepszej integracji w działaniu wszystkich podmiotów świadczących usługi dla ludności w zakresie ratownictwa. Daje również całościowy ogląd stanu bezpieczeństwa w regionie.

[galeria=3,lewa]Bezpieczeństwo mieszkańców, jako szczególnie istotny element wspomagający atrakcyjność turystyczną, możliwość inwestycji realizowanych w naszym regionie, doskonale wpisuje się w unijną politykę zawartą w regionalnych programach operacyjnych. W związku z tym, Zarząd Województwa Pomorskiego podjął decyzję o możliwości dofinansowania budowy zintegrowanego systemu ratownictwa w naszym regionie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007- 2013. Obecnie Zarząd Województwa Pomorskiego rozważa, na jakie przedsięwzięcia zostaną przeznaczone środki unijne. Prawdopodobne obszary wsparcia będą obejmować: modernizację obiektów infrastruktury, zakup i instalację niezbędnego wyposażenia, zakup sprzętu czy interoperacyjne systemy łączności.

Dzięki wspólnej pracy wojewody i samorządu wiemy jakie elementy powinny znaleźć się i jakie ulec poprawie w pomorskim systemie ratownictwa. Teraz czekamy na propozycje projektów, które weryfikować będzie, specjalnie powołana w tym celu komisja – mówił wicemarszałek Wiesław Byczkowski. – Musimy pamiętać, że pieniądze, które otrzymamy nie pozwolą na radykalną reformę funkcjonowania systemu bezpieczeństwa, ale to i tak bardzo duża suma, mamy przecież ponad 10 milionów euro więcej niż inne regiony naszego kraju – dodał wicemarszałek.

Dzięki wsparciu działań wojewody, który odpowiada za całościowy kształt zintegrowanego systemu ratownictwa województwa, władze samorządu będą mogły efektywnie interweniować finansowo w poszczególne elementy systemu bezpieczeństwa, a także skutecznie eliminować występujące i potencjalne zagrożenia. „Koncepcja?” stanowić będzie narzędzie zarządu województwa, pozwalające na podejmowane decyzji o wsparciu wybranych elementów systemu ratownictwa, za którego funkcjonowanie odpowiadają organy administracji rządowej oraz samorządy lokalne.

Warto zaznaczyć, że wspólna koncepcja może być wykorzystywana także w różnych obszarach działalności, nie związanych bezpośrednio z zarządzaniem środkami unijnymi. Wśród przedsięwzięć mogą znaleźć się te dotyczące m.in. bezpieczeństwo w ruchu drogowych (zarówno w zakresie budowy i remontów infrastruktury drogowej, jak i działalności Pomorskiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego), ochrony zdrowia, zagospodarowania przestrzennego czy ochrony przeciwpowodziowej.

Małgorzata Pisarewicz
Przemysław Rydzewski

o autorze

Redakcja