Z datą wsteczną, poczynając od 1 października 2012 r., część funkcjonariuszy otrzyma podwyżkę po 300 zł miesięcznie. W sumie więc jednorazowo dostaną 600 zł.

Aby to jednak było możliwe, konieczne było wydanie trzech nowych rozporządzeń dotyczących nie tylko dodatków, ale także wielokrotności kwoty bazowej. Dzisiaj wchodzi pakiet rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie poszczególnych służb.

W przypadku funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu nowy akt wykonawczy został opublikowany w Dzienniku Ustaw poz. 1191. Zgodnie z nim współczynnik będący podstawą do ustalania uposażenia został ustalony na 2,98. Natomiast sprawę uposażenia Państwowej Straży Pożarnej reguluje akt wykonawczy opublikowany w Dzienniku Ustaw poz. 1189. Zgodnie z nim współczynnik ten został określony na 2,81. W przypadku pograniczników wielokrotność kwoty bazowej będzie wynosić 2,89 (rozporządzenie opublikowane w Dz.U. poz. 1188).

Wchodzące w życie rozporządzenia mają ustalone wielokrotności kwoty bazowej na takich poziomach, aby było możliwe wprowadzenie zapowiedzianej już wcześniej podwyżki. Spowoduje ona również zwiększenie rocznych nagród otrzymywanych przez mundurowych. Wypłata jednak rocznej nagrody nastąpi w I kwartale 2013 roku. Po wzroście (wraz z nagrodą roczną) przeciętne uposażenie będzie wynosiło: w Straży Granicznej – 4402 zł, w Państwowej Straży Pożarnej – 4280 zł, w Biurze Ochrony Rządu – 4539 zł.

Etap legislacyjny

Wchodzi w życie 14 listopada 2012 r.

Źródło: Gazeta Prawna

o autorze

Redakcja