W dniu 3 grudnia 2015 r. Komendant Główny zatwierdził „program szkolenia z zakresu gaszenia pożarów wewnętrznych” stworzony przez ekspertów z terenu całego kraju pod kierownictwem funkcjonariuszy z Ośrodka Szkolenia KW PSP w Olsztynie.

Szkolenie skupia się na podstawach zagadnienia, omawiając takie obszary, jak:

– bezpieczeństwo i higiena pracy w środowisku pożarowym i popożarowym,

– teoria spalania i rozwoju pożaru,

– rozpoznanie pożaru metodą B-SAHF,

– prądy gaśnicze,

– taktyka działań gaśniczych.

Program zawiera szereg wskazówek dydaktycznych oraz narzuca pewne formy realizacji zajęć jak np. konieczność wykonywania pokazów i demonstracji zjawisk w małej skali przy wykorzystaniu tzw. domków dla lalek. Dużo uwagi poswięcono gruntownemu powtarzaniu wiadomości oraz umiejętności. Zaliczenie szkolenia będzie się odbywac w oparciu o kartę obserwacji uczestników (nie będzie natomiast egzaminu).

Jest to wielki krok w stronę wysokiej jakości szkolenia. Program był konsultowany z ekspertami z tej dziedziny z kraju oraz zagranicy. Już wkrótce ukaże się na stronie Komendy Głównej PSP

o autorze

Redakcja