Pomorskim Komendant Wojewódzki PSP powołał z dniem 11 listopada brygadiera Romualda Pitułę na stanowisko Komendanta Miejskiego PSP w Gdańsku.

Romuald Pituła z Państwową Strażą Pożarną jest związany 26 lat. Ukończył Szkołę Aspirantów PSP w Poznaniu. Następnie trafił do Komendy PSP w Kartuzach na stanowisko dowódca zastępu. Później zajmował stanowiska: inspektor ds. operacyjnych, starszy inspektor ds. operacyjnych, kierownik sekcji ds. operacyjnych, naczelnik wydziału operacyjno-szkoleniowego. W 2017 r. został powołany na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w Kartuzach.

W 2013 r. ukończył studia podyplomowe dla strażaków ubiegających się o zajmowanie stanowisk oficerskich związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi.

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku to obecnie pięć jednostek ratowniczo – gaśniczych, jeden posterunek i trzy specjalistyczne grupy ratownictwa: technicznego, wodno-nurkowego i poszukiwawczo – ratownicza.

Foto. KW PSP Gdańsk 

o autorze

Redakcja/Łukasz