29 marca 2011 roku parę minut po godzinie 11-stej MCPR PSP w Gdańsku otrzymało zgłoszenie o pożarze na terenie stoczni jachtowej Marine Projekt Ltd. „Conrad” przy ul. Siennej 45. Pierwsi na miejscu stawili się strażacy z JRG-2 Gdańsk Śródmieście zastępami GBA i SLRd. Po rozpoznaniu sytuacji okazało się, że palą się butle acetylenowe (12 butli o objętości 50 litrów każda) w jednej z trzech hal będących na terenie tej stoczni.

Gaz wydostawał się z uszkodzonych zaworów butli. Przed przybyciem strażaków pracownicy stoczni chłodzili butle wykorzystując dwa prądy wody z wewnętrznej instalacji hydrantowej. Z uwagi na niewystarczającą wydajność tej sieci i utrudniony dostęp do zaopatrzenia w wodę kierujący działaniami ratowniczymi (dowódca JRG-2) poprosił o zadysponowanie kolejnych sił i środków. Jednocześnie wydzielił bezpieczną strefę wynoszącą 200 metrów od źródła ognia.

Spowodowało to konieczność ewakuacji około 30 osób pracujących w zagrożonej strefie. Strażacy prowadzili działania wykorzystując dwa prądy wody zakończone prądownicami W52. Na miejsce akcji dotarły zastępy z JRG-4 (GBA i GCBA), JRG-3 (GBA) oraz oficer operacyjny miasta. Przystąpiono do natarcia wodnego. Przybyłe pojazdy zasiliły w wodę wozy z JRG 2 do czasu zlokalizowania hydrantów. Po zapewnieniu ciągłości podawania wody postanowiono wykorzystać działko przenośne oraz działko na pojeździe GBA z JRG 3. Jednocześnie wycofano z działań strażaków z prądami wody W52.

Do zasilenia wodnego wykorzystano także pompę Niagara biorącą wodę z rzeki Martwa Wisła. W trakcie akcji temperaturę butli sprawdzano kamerą termowizyjną. Po wypaleniu się gazu zakończono polewanie butli wodą. Przy użyciu stoczniowego dźwigu przeniesiono je do kanału Martwej Wisły w celu zminimalizowania szkód spowodowanych ewentualnym wybuchem i dalszego schładzania. W akcji, zakończonej w godzinach popołudniowych, udział wzięło 7 zastępów – 25 strażaków.

Andrzej Jakubiak

o autorze

Redakcja