Na wyposażenie Komendy Miejskiej PSP w Gdyni – Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Gdynia Śródmieście trafiły dwa nowe samochody, tj. ciężki samochód ratownictwa chemicznego oraz średni samochód ratownictwa wysokościowego. Samochody zostały przekazane naszej Komendzie przez Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, a ich zakup jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Ciężki samochód ratownictwa chemicznego SCRChem na podwoziu Iveco Stralis, o wartości 2.155.393,80 zł, będzie stanowił wyposażenie Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemicznego i zastąpi dotychczas użytkowany ponad 20-letni tego typu pojazd. Nowy samochód posiada na swoim wyposażeniu bardzo bogate wyposażenie w sprzęt do ratownictwa chemicznego, w tym m.in.: ubrania ochronne i środki ochrony indywidualnej strażaka, szeroki zestaw pomp z armaturą i osprzętem do przepompowywania substancji chemicznych i ropopochodnych, zestaw sprzętu do uszczelniania wycieków, zestaw zbiorników, zestaw narzędzi ręcznych i hydraulicznych, wentylator nadmuchowo-wyciągowy, zestaw sorbentów i neutralizatorów, zestaw sprzętu oświetleniowego, sygnalizacyjnego i łączności, dwa agregaty prądotwórcze – stacjonarny zabudowany na samochodzie o mocy 20 kVA oraz przenośny o mocy 8 kVA wraz z zestawem osprzętu elektrycznego, zestaw przyrządów pomiarowych, kamerę termowizyjną, stację meteorologiczną, sprzęt ratownictwa medycznego, kabinę dekontaminacyjną, namiot pneumatyczny z nagrzewnicą oraz wiele innego dodatkowego sprzętu i wyposażenia pomocniczego.

Średni samochód ratownictwa wysokościowego SRWys na podwoziu Mercedes-Benz Atego, o wartości 859.896,00 zł, będzie stanowił wyposażenie Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wysokościowego i zastąpi dotychczas użytkowany przez grupę zaadaptowany dla swoich potrzeb samochód GLBARWys Iveco.

Nowy samochód posiada na swoim wyposażeniu bardzo bogate wyposażenie w sprzęt do ratownictwa wysokościowego, w tym m.in.: kompletny zestaw sprzętu i wyposażenia alpinistycznego (liny, taśmy, karabinki, bloczki, itp.), zestaw noszy, uprzęży oraz środków ochrony indywidualnej strażaka i poszkodowanego, zestaw sprzętu do budowy stanowisk, zestaw sprzętu łączności (w tym ze śmigłowcem), agregat prądotwórczy, maszt oświetleniowy, piły i pilarki, sprzęt ratownictwa medycznego, sprzęt zaplecza logistycznego dla strażaków podczas długotrwałych akcji ratowniczych oraz wiele innego dodatkowego sprzętu i wyposażenia pomocniczego.

Zabudowa pojazdu umożliwia przewóz 6 ratowników i składa się z trzech części, tj. 2-osobowej kabiny, 4-osobowego przedziału załogi i przedziału sprzętowego. Ponadto zabudowa posiada własne zaplecze logistyczne i rozwijaną markizę na całej długości pojazdu, umożliwiające stworzenie optymalnych warunków przygotowania sprzętu i ratowników wysokościowych do pracy. Z przodu pojazd posiada zamontowaną wyciągarkę elektryczną, a z boków zaczepy do budowy stanowisk podczas działań wysokościowych. W ten sposób nasza grupa, zaliczająca się do najlepszych grup ratownictwa wysokościowego w Polsce, doczekała się samochodu ratownictwa wysokościowego z prawdziwego zdarzenia.

Materiał KM PSP w Gdyni

o autorze

Redakcja