Generałowie z Olsztyna i Torunia odwołani

foto. KW PSP

Szef MSWiA odwołał ze stanowisk komendantów wojewódzkich PSP nadbryg. Tomasza Komoszyńskiego i nadbryg. Jacka Kaczmarka.

Tomasz Komoszyński warmińsko-mazurską strażą pożarna kierował od 2020 roku, wcześniej przez cztery lata był pomorskim komendantem wojewódzkim. W Państwowej Straży Pożarnej służył 25 lat.

Jacek Kaczmarek z Państwową Strażą Pożarna rozstaje się po 30 latach służby. Komendantem wojewódzkim PSP był od 2020 roku. W latach 2016-2020 Zastępca Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Obaj komendanci zostali odwołani na podstawie złożonych przez nich raportów o przejście na emeryturę.

Exit mobile version