W porównaniu z poprzednimi latami systematycznie spada liczba pożarów składowisk – poinformował Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.

Według danych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, w 2018 roku doszło do 134 pożarów składowisk, w 2019 – 100, 2020 – 80, a w 2021 – 57. W tym roku odnotowano 23 pożary.

GIOŚ przekazał, że na spadek pożarów miały wpływ między innymi: zaostrzenie wymagań dla podmiotów zbierających i przetwarzających odpady, podniesienie kar i profesjonalizacja Inspekcji Ochrony Środowiska m. in. w zakresie zwalczania przestępczości środowiskowej.

Foto. Natalia Zdziebczyńska

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl