Warmińsko-Mazurski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej 24 listopada powołał nowego Komendanta Powiatowego PSP w Giżycku.

Decyzją nadbrygadiera Tomasza Komoszyńskiego giżycką strażą pożarną będzie kierował młodszy brygadier Tomasz Siemieniuk.

Siemieniuk rozpoczął służbę w Państwowej Straży Pożarnej  w 1997 r. jako słuchacz Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie. Po ukończeniu szkoły w 1999 r. został skierowany do ośrodka szkolenia w Łapach, gdzie zajmował stanowisko dowódcy zastępu, a od 2001 r. specjalisty ratownika. W 2002 r. został przeniesiony do Komendy Powiatowej PSP w Mońkach. W komendzie powiatowej pełnił służbę m.in. na stanowisku młodszego inspektora i dowódcy zmiany. Systematycznie podnosił swoje kwalifikacje zawodowe. W 2009 r.  ukończył  magisterskie studia cywilne w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku, a w 2013 r. studia podyplomowe w SGSP w Warszawie dla strażaków ubiegających się o zajmowanie stanowisk oficerskich związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi. W 2019 r. został mianowany na stanowisko  dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej w Mońkach. 

Foto. KW PSP Olsztyn 

o autorze

Redakcja/Łukasz