Z okazji Dnia Strażaka po raz pierwszy zorganizowany został wspólny przejazd alarmowy strażaków PSP i OSP ulicami Gliwic.

Skład kolumny przedstawia się następująco:

Pilotaż – WRD KMP Gliwice
450[S]91 – SLRr – KM PSP Gliwice
451[S]27 – GCBA – JRG 1 Gliwice
458[S]19 – SLRt – OSP KSRG Widów
457[S]50 – GLM – OSP Leboszowice
457[S]02 – GCBA – OSP Gliwice – Ostropa
457[S]01 – GBA – OSP Gliwice – Ostropa
459[S]59 – GBAM – OSP KSRG Przyszowice
457[S]26 – GLBMRt – OSP Gierałtowice
457[S]10 – GBARt – OSP KSRG Gliwice – Bojków
459[S]51 – GBA – OSP KSRG Wielowieś
457[S]35 – GCBA – OSP KSRG Gliwice- Brzezinka
459[S]31 – GBA – OSP KSRG Trachy
457[S]75 – GBA – OSP Sośnicowice
457[S]81 – GLBAM – OSP Smolnica
457[S]87 – GBA – OSP Tworóg Mały
457[S]90 – GBA – OSP Rachowice
458[S]21 – GBA – OSP Niewiesze
459[S]06 – GLBM – OSP KSRG Paniówki
459[S]46 – GBARt – OSP KSRG Toszek
459[S]56 – SLRTBA – OSP KSRG Knurów
Zamknięcie kolumny – WRD KMP Gliwice.

Foto. Sebastian Baron

o autorze

Redakcja/Łukasz