Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach w poniedziałek 28 września ogłosiła nabór do służby przygotowawczej na stanowisko stażysta.

Straż pożarna chce przyjąć sześć osób na stanowisko stażysta, a docelowo starszy ratownik. Mają one pełnić służbę w Jednostkach Ratowniczo – Gaśniczych w Gliwicach, Gliwicach – Łabędach, Knurowie i Pyskowicach. Planowany termin przyjęcia do służby to pierwsze półrocze 2021 roku.

Wymagania to: obywatelstwo polskie, nie być karanym, korzystanie z pełni praw publicznych, wykształcenie co najmniej średnie oraz zdolność fizyczna i psychiczna do pełnienia służby.

Wszystkie niezbędne informacje znajdują się na stronie Komendy Miejskiej PSP w Gliwicach.

Foto. KM PSP Gliwice 

o autorze

Redakcja/Łukasz