Pięć nowych kamer termowizyjnych trafiło w czwartek, 20 lipca do jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu głogowskiego.

Kamery o wartości ośmiu tysięcy złotych każda otrzymały: OSP Białołęka, OSP Kotla, OSP Dobrzejowice, OSP Serby i OSP Jerzmanowa. Środki na ich zakup w całości pochodził z budżetu powiatu głogowskiego.

– Mam nadzieję, że będziecie musieli ich używać jak najrzadziej, ale jeśli już zajdzie taka potrzeba, dzięki nim będziecie jeszcze sprawniej wykonywać waszą pracę – mówił starosta Jarosław Dudkowiak.

Po przekazaniu odbyło się szkolenie teoretyczne i praktyczne z używania kamer podczas akcji.

Na terenie powiatu głogowskiego jest już dwanaście kamer termowizyjnych – osiem w jednostkach OSP i cztery w Komendzie Powiatowej PSP w Głogowie.

o autorze

Redakcja/Łukasz