Gmina Czarny Dunajec się chwali. Ma czym

Ponad pięć milionów złotych, tyle przeznaczyły władze gminy Czarny Dunajec na zakup samochodów dla jednostek OSP w latach 2014 – 2018.

W trakcie minionej już kadencji władzom gminy udało się kupić osiem samochodów ratowniczo – gaśniczych – sześć średnich dla OSP w Ratułowie Dolnym, Cichem Górnem I, Cichem Środkowem, Odrowążu, Starem Bystrem, Pieniążkowicach i dwa ciężkie dla OSP w Ratułowie Górnym i Piekielniku. Ich łączna wartość to 5 496 070 złotych, z czego 1,7 mln zł to pozyskane dotacje.

Pozyskiwane samochody przyczyniają się do skuteczniejszych działań strażaków OSP z terenu naszej Gminy. Zależy nam na bezpieczeństwie mieszkańców, dlatego dbamy, by Ochotnicze Straże Pożarne w naszej gminie były na jak największym poziomie. Nowoczesny sprzęt i stałe szkolenia sprawiają, że druhowie z gminy są prawdziwymi profesjonalistami. Bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Czarny Dunajec jest najważniejsze – powiedział były wójt Józef Babicz.

Na terenie gminy Czarny Dunajec działa dwadzieścia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Foto. UG

Exit mobile version