Dzięki środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego gmina Dukla doposaży jednostki OSP w sprzęt wykorzystywany podczas akcji ratowniczo – gaśniczych.

We wtorek Urząd Miasta w Dukli ogłosił postępowanie przetargowe na dostawę sprzętu. Druhowie mają otrzymać: osiem aparatów OUO, dwie kamery termowizyjne, plecakowy zestaw PSP R-1, drabiny dachowe, jednoprzęsłowe i dwuprzęsłowe, dwie lance gaśnicze, dwie lance kominowe, piłę spalinową na wysięgniku do gałęzi i zestaw narzędzi hydraulicznych składający się z agregatu hydraulicznego, rozpieracza ramieniowego z zestawem łańcuchów, rozpieracza cylindrycznego, nożyc, podpór stabilizacyjnych i zestawu do wyważania i cięcia.

Sprzęt ma trafić do jednostek pod koniec sierpnia br.

Zakup jest współfinasowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  w ramach Osi Priorytetowej nr IV ”Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Foto. krosno112.pl 

o autorze

Redakcja/Łukasz