W gminie Janów na terenie leśnictwa Dziadówki odbyły się manewry kompanii odowodowej powiatu częstochowskiego krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Rozmawiano m.in. o kierowaniu pojazdami uprzywilejowanymi, gaszeniu pożarów lasu.&

Alarmowanie jednostek rozpoczęło się wcześnie – o 7 nad ranem. Jednostki miały udać się do punktu koncentracji. Po dojeździe zarządzono zbiórkę na terenie znajdującego się niedaleko punktu ośrodka na prelekcje nt. kierowania pojazdami uprzywilejowanymi, gaszeniu pożarów lasu i ogólnym zakresem ćwiczeń.&

Założenie: duży pożar lasu, szybko się rozprzestrzeniający

cel: opanować pożar, utworzyć punkty czerpania wody, rozwinąć linie zasilające oraz przetestować systemy łączności i koordynację dowództwa.

Ćwiczenia zakończyły się około godziny 14. W manewrach wzięli udział przedstawiciele Policji, KW PSP Katowice, KM PSP Częstochowa, Nadleśnictwo Złoty Potok oraz obrona cywilna.

&

fot/info – Łukasz Skrzypek/czestochowa998.pl

o autorze

Redakcja