Gmina Piaseczno w 2019 roku rozpoczęła realizację 5-letniego programu rozwoju i finansowania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Do tej pory w ramach programu gmina Piaseczno na zakup sprzętu i wyposażenia przeznaczyła ponad trzy miliony złotych, z czego blisko 600 tysięcy to dotacje z Urzędu Marszałkowskiego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Najwięcej pieniędzy, bo aż 1 mln 148 tysięcy złotych pochłonął zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego Scania dla OSP w Jazgarzewie. Drugim dużym wydatkiem gminy był zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego Volvo dla OSP w Piasecznie o wartości ponad 800 tysięcy złotych. Ponadto za 535 tysiące złotych kupiono dla OSP Złotokłos używany samochód specjalny z drabiną, czeka on obecnie na wprowadzenie do podziału bojowego.  

Do tego 51 kompletów ubrań specjalnych, kamera termowizyjna, dron, wentylator oddymiający i inny sprzęt niezbędny druhom podczas akcji.

W tegorocznym budżecie gmina zapisała w wydatkach inwestycyjnych dla jednostek OSP 620 tysięcy złotych, z czego 500 tysięcy na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego, 90 tysięcy na zakup średnich zestawów ratownictwa technicznego LUKAS dla OSP Piaseczno i OSP Złotokłos, 20 tysięcy złotych na zakup quada i przyczepki do transportu sprzętu ratownictwa medycznego dla OSP Jazgarzew i 10 tysięcy złotych na motopompę szlamową o podwyższonej wydajności dla OSP Bobrowiec.  

Dzięki tym działaniom wiemy, że nasi ochotnicy są właściwie wyposażeni i gotowi do niesienia pomocy naszym mieszkańcom za co oczywiście wielokrotnie i przy każdej okazji im dziękujemy – powiedziała Hanna Kułakowska-Michalak, I Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno.

Foto. Anna Grzejszczyk/Gmina Piaseczno i OSP Jazgarzew

Nowa Scania dla druhów z OSP Jazgarzew

o autorze

Redakcja/Łukasz